ความสำคัญของการตลาดออนไลน์ ในยุคปัจจุบัน

05

เม.ย.

ความสำคัญของการตลาดออนไลน์ ในยุคปัจจุบัน

Category : บทความ / by

 

“ความสำคัญของการตลาดออนไลน์ ในยุคปัจจุบัน” 

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจผ่านช่องทางด้านออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Facebook ,Twitter, Instagram, YouTube , TikTok , Line ตลอดจนการโฆษณาบนเว็บไซต์ หรือ Google ฯลฯ และอื่น ๆ เพื่อทำการสื่อสารนำเสนอสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิต/ผู้ให้บริการไปยังผู้บริโภค  ตามช่องทางต่าง ๆ ที่มีการให้บริการทางบนอินเตอร์เน็ต

การเข้าถึงผู้คนที่ใช้บริการอินเตอร์เนต

คนในยุคปัจจุบันค่อนข้างใช้เวลาอยู่ในโลกออนไลน์เป็นส่วนมาก ไม่ว่าจะเป็นการอัพเดทข่าวสารต่าง ๆ การหาข้อมูล การใช้เวลาว่างดูหนัง ฟังเพลง หรือแม้แต่การติดต่อสื่อสารกับผู้คนก็ใช้ช่องทางผ่านอินเตอร์เนตทั้งสิ้น ทุกอย่างเปลี่ยนไปเข้าสู่โลกออนไลน์มากขึ้นจึงไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าการทำการตลาดออนไลน์ค่อนข้างมีความสำคัญในยุคปัจจุบันนี้เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการถึงกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ

เมื่อกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับการท่องอินเตอร์เนต โลกของการตลาดก็เปลี่ยนจากเส้นทางออฟไลน์สู่ช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจอะไรก็ตามก็เริ่มเข้าสู่การตลาดออนไลน์ ลูกค้าสามารถค้นหาสินค้าและบริการทุกอย่างได้จากอินเตอร์เนต ดังนั้นไม่ว่าจะทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรก็ตามก็จะมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ในโลกออนไลน์เสมอ ซึ่งการทำการตลาดออนไลน์ก็จะมุ่งเน้นไปยังกลุ่มคาดหวังที่จะเป็นลูกค้าหรือซื้อสินค้า/บริการให้ตรงจุดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อไม่ให้การลงทุนจ่ายค่าโฆษณาไปโดยเปล่าประโยชน์

ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จากการตลาดออนไลน์

การทำโฆษณาออนไลน์ หัวใจสำคัญคือวิธีการในการสื่อสารไปให้ถึงตรงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อผลลัพธ์ตามเป้าที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ต้องอาศัยความรู้ประสบการณ์ในการการประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการไปให้ถึงกลุ่มลูกค้าเพื่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อ โดยหลาย ๆ ธุรกิจได้มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการทำการตลาดออนไลน์เป็นอย่างมาก ซึ่งผลลัพธ์จากการทำการตลาดออนไลน์ทำให้ธุรกิจเติบโตก้าวไปข้างหน้าสร้างยอดขายได้ตามเป็าและประสบผลสำเร็จอย่างงดงามในยุคปัจจุบัน

Share This :

Add your Comment